Kansankulttuurikeskukset

Perinteiset kansankulttuurikeskukset. Kansankulttuurin perinteet ovat hyvin rikkaita ja vaihtelevia. Koko maassa on lukuisia etnisiä ryhmiä, jotka ovat kehittäneet erillisen kulttuurin, tapoja, Kieli (kansan murre), perustuu historiallisiin perinteisiin. Perinteisen kansankulttuurin vetovoima matkailijoille on pääasiassa mahdollisuudessa tutustua vanhoihin pukuihin, kappaleita, musiikkia ja tapoja, joita ei löydy muilta alueilta. Monet kansankulttuurin perinteet ovat säilyneet tähän päivään saakka, sitä viljellään vuosittaisilla festivaaleilla. Alkuperäinen rakennus kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille, rituaalit ja kansanperinne ovat sitäkin magneettisempia, että niitä esiintyy yhä vähemmän myös maaseutukeskuksissa ja pienissä kaupungeissa. Puolassa on useita perinteisen kansankulttuurin keskuksia. Keskeiset etniset tyypit olivat olemassa erillisinä heimoryhminä, jatkui koko Puolan valtion olemassaolon ajan. Etnografien mukaan etnisiä ryhmiä on kahdeksan: Vähä-Puola, Silesialaiset, Suur-Puola, Kujawiacy, Łęczycanie, Sieradzanie, Masurialaiset ja pomeranialaiset.