Kaukasuksen huiput, jotka on peitetty jäätiköillä

Kaukasuksen huiput, jotka on peitetty jäätiköillä, joista suurin osa on jäätiköiden tai ikuisen lumen peitossa. Noin 2000 jäätiköt (alueesta 1428 km2) suurimmat ovat Dych-Su ja Kargagan (noin 15 km pitkä). Kazbekista itään on Itä-Kaukasia. Sen pääkeskikaista 4500 m. s.p.. kapenee ja laskee kohti Kaspianmerta. Toisin kuin keski- ja länsiosissa, jäätiköitä on tuskin. Ainoa jäännös niistä on veistoksen alppihenkilö. Jyrkät seinät ja voimakkaasti pirstoutuneet harjanteet ovat hallitsevia, samoin kuin leveät jäätikön laaksot.