Basins of the South Urals

Basins of the South Urals. Den sydlige Ural består af adskillige områder adskilt af dybe dale. Syd for Bieła-floden sænkes området. Uralbjergene udvider sig og får karakter af et let bølgende højland med mellemhøjde 500-600 m n.p.m. Sammenlignet med andre regioner er klimaet det varmeste og relativt tørt. Om sommeren overstiger temperaturen ofte 20 ° C, mens de om vinteren spænder fra -5 gør -10 ° C. Afhængig af eksponeringen for skråningerne varierer vegetationen betydeligt. På den vestlige side, i de nederste dele er der en blandet og løvfældende skov med småbladet kalk, Engelsk eg, birk og asp. Der er skovtrin i syd og øst, varieret med små pletter af birk- og kalkskove, og stepper (med osteon og malurt). South Ural var et naturligt habitat for gophers, hamstere, mus, vagtler, slanger, firben og mange arter af sommerfugle.