Mellem- og norduraler

Mellem- og norduraler. Mount Oslanka (59° 08'N) markerer grænsen til de nordlige uraler. Det er afrundet, flade monteringer, over hvilke enkelt toppe dominerer. Stenrester er almindeligt i skråningerne, og om sommeren stiger temperaturen til 20 ° C, om vinteren kan det være så lavt som –15 ° C. I blegning, grangran taiga vokser i sure og humusfattige jordarter, med fyr, Sibirisk lærk og limba. De lave højderyg i mellemuralerne strækker sig til Ufa-floden, med klipper, brede og ofte sumpede floddale. Klima, undtagen i varmere sommer, det ligner de nordlige uraler. Denne del af bjergene er også dækket af taiga, men der er ikke noget fyrretræ her. Elk lever i de tætte skove i Nord- og Mellem-Ural, alene, ulve, kuny, lemminger og egern. Fugle udgør en stor gruppe, m.in.: capercaillies, hasselhynder, krydsregninger, ørne, troster og vilde ænder.