Lubusz Land

Lubuskie-regionen er centralt beliggende i Europa, fordi det er placeret midt i det europæiske lavland og det europæiske indsnævrede område på Szczecin-Trieste aksen. Alle kommunikationsruter fra vest til øst, jak również jeden z głównych szlaków z północy na południe w kierunku na Bramę Morawską, przebiegają przez ten region.
Część północna, między Wartą a Odrą, wchodzi w skład Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, południową zaś część — od Odry po Szprotawę — zajmuje Nizina Południowo-Wielkopolska. Bogata rzeźba Ziemi Lubuskiej jest wynikiem pracy lodowca. Ciągi wzgórz morenowych, pofałdowanych wysoczyzn, pociętych jarami i kotlinami, wzbogacają ciągnące się kilometrami płaskie pradoliny rzek.

Wzgórza morenowe tworzą trzy ciągi: syd, midt og nord. I gaflerne til Warta og Noteć og på venstre side af Warta, vest for Skwierzyna, der er det største område af indre klitter i Polen. Floder danner et komplekst netværk (forbundet med kanaler), hvor Nysa Łużycka, Odra med Bóbr og Obrzyca og Obra med Warta er dens vigtigste forbindelser. Båndsøer (den største sø i Sławskie - 874 ha) de supplerer dette vandsystem, som skaber gunstige betingelser for vandturisme.