Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej. Charakter ochrony konserwatorskiej ma również wydzielanie w wielu krajach (także w Polsce) specjalnych lasów ochronnych (w Polsce tzw. lasy I grupy), które mają na celu spełnianie funkcji pozaprodukcyjnych, np. ochrony gleb (na wydmach, na zboczach górskich), ochrony wód (na źródliskach, obrzeżach wód, na wododziałach), ochrony ludności przed wpływami zanieczyszczeń powietrza… Read More »

Formy ochrony konserwatorskiej

Formy ochrony konserwatorskiej. Cztery formy ochrony konserwatorskiej zostały uznane i wprowadzone w życie w większości krajów świata już od kilkudziesięciu lat. W praktyce okazały się one jednak zwłaszcza w ostatnich latach wobec coraz ogólniejszej dewastacji środowiska — niewystarczające, gdyż nie wyczerpują wszystkich potrzeb z zakresu tejże ochrony. Dlatego w niektórych krajach  już opierając się na… Read More »

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin. W stosunku do niektórych gatunków roślin stosuje się ochronę częściową. Są nią objęte pewne rośliny, występujące w przyrodzie nawet pospolicie, dla których ogranicza się jednak obszar, ilość lub formę ich pozyskiwania, celem niedopuszczenia do ich nadmiernej eksploatacji i ewentualnego wyniszczenia. Jako pewną formę ochrony częściowej zwierząt — chociaż nie według… Read More »

Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej

  Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej. Na liście chronionych gatunków umieszczone są przede wszystkim rzadko występujące w stanie dzikim rośliny i zwierzęta, którym grozi wyginięcie w skali ogólnoświatowej. Ochronie poddaje się również gatunki, które rzadko już występują w określonych krajach, chociaż mogą być spotykane w innych regionach kontynentu lub świata. W tych przypadkach chodzi zwykle o… Read More »

Znaczenie rezerwatów przyrody

Znaczenie rezerwatów przyrody. We współczesnej ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera również nie wymieniona dotąd funkcja parków; narodowych (a również rezerwatów przyrody) jako regulatorów równowagi biocenotycznej określonych regionów. Jako obszary! o mało skażonym środowisku odgrywają one w tym zakresie dużą rolę. W obrębie parku narodowego w stosunku do poszczególnych jego powierzchni i tworów, w zależności… Read More »