Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej.
Charakter ochrony konserwatorskiej ma również wydzielanie w wielu krajach (także w Polsce) specjalnych lasów ochronnych (w Polsce tzw. lasy I grupy), które mają na celu spełnianie funkcji pozaprodukcyjnych, np. ochrony gleb (na wydmach, na zboczach górskich), ochrony wód (na źródliskach, obrzeżach wód, na wododziałach), ochrony ludności przed wpływami zanieczyszczeń powietrza (wokół miast lub zakładów przemysłowych), służenia celom zdrowotnym i rekreacji (wokół miejscowości uzdrowiskowych i klimatycznych, W miejscach nasilonego ruchu Wypoczynkowego) itp.
Cechy ochrony konserwatorskiej mają …

Zaszufladkowano do kategorii Przyroda | Możliwość komentowania Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej została wyłączona

Formy ochrony konserwatorskiej

Formy ochrony konserwatorskiej.
Cztery formy ochrony konserwatorskiej zostały uznane i wprowadzone w życie w większości krajów świata już od kilkudziesięciu lat. W praktyce okazały się one jednak zwłaszcza w ostatnich latach wobec coraz ogólniejszej dewastacji środowiska — niewystarczające, gdyż nie wyczerpują wszystkich potrzeb z zakresu tejże ochrony. Dlatego w niektórych krajach  już opierając się na ustawie, a w innych — wśród nich również w Polsce do czasu nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy na podstawie aktów prawnych niższej rangi wprowadza się jeszcze …

Zaszufladkowano do kategorii Przyroda | Możliwość komentowania Formy ochrony konserwatorskiej została wyłączona

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin.
W stosunku do niektórych gatunków roślin stosuje się ochronę częściową. Są nią objęte pewne rośliny, występujące w przyrodzie nawet pospolicie, dla których ogranicza się jednak obszar, ilość lub formę ich pozyskiwania, celem niedopuszczenia do ich nadmiernej eksploatacji i ewentualnego wyniszczenia. Jako pewną formę ochrony częściowej zwierząt — chociaż nie według przepisów ustawy o ochronie przyrody — należy traktować również wprowadzanie okresów ochronnych dla zwierząt łownych oraz ryb i raków.
Objęcie ochroną gatunkową następuje przez umieszczenie …

Zaszufladkowano do kategorii Przyroda | Możliwość komentowania Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin została wyłączona

Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej

  Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej.
Na liście chronionych gatunków umieszczone są przede wszystkim rzadko występujące w stanie dzikim rośliny i zwierzęta, którym grozi wyginięcie w skali ogólnoświatowej. Ochronie poddaje się również gatunki, które rzadko już występują w określonych krajach, chociaż mogą być spotykane w innych regionach kontynentu lub świata. W tych przypadkach chodzi zwykle o zachowanie dla nauki żywych dowodów przeszłości przyrodniczej regionu (relikty) lub granic zasięgu naturalnego występowania danego gatunku. Chronione są również gatunki endemiczne, tj. występujące wyłącznie na małych …

Zaszufladkowano do kategorii Przyroda | Możliwość komentowania Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej została wyłączona

Znaczenie rezerwatów przyrody

Znaczenie rezerwatów przyrody.
We współczesnej ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera również nie wymieniona dotąd funkcja parków; narodowych (a również rezerwatów przyrody) jako regulatorów równowagi biocenotycznej określonych regionów. Jako obszary! o mało skażonym środowisku odgrywają one w tym zakresie dużą rolę.
W obrębie parku narodowego w stosunku do poszczególnych jego powierzchni i tworów, w zależności od wyznaczonych im celów i zadań, stosowane są wszystkie formy ochrony konserwatorskiej. Na jego terenie obowiązują również w znacznie bardziej uściślonej formie wszystkie ustalenia przewidziane …

Zaszufladkowano do kategorii Przyroda | Możliwość komentowania Znaczenie rezerwatów przyrody została wyłączona