Sudety Wschodnie

Sudety Wschodnie tylko w małej części leżą w granicach Polski. Kopulaste szczyty i szerokie grzbiety wykazują tutaj podobieństwo do Beskidów. Osobną jednostkę położoną na północ od Sudetów tworzy Przedgórze Sudeckie, na które składają się: Wzgórza Strzegomskie oraz masyw Sobótki z …

Sudety Zachodnie

Sudety Zachodnie — najwyższy masyw górski tworzą Karkonosze ciągnące się na przestrzeni 36 km. Kulminację tego masywu tworzy szczyt Śnieżka (1602 m). Najatrakcyjniejsze i najlepiej zachowane fragmenty przyrody wchodzą w skład Karkonoskiego Parku Narodowego. Sudety Środkowe — główne grzbiety uformowane …

Sudety

Sudety są to stare góry, w których występują skały z najstarszych okresów geologicznych. Krajobraz Sudetów charakteryzuje się kontrastami zachodzącymi między łagodnymi powierzchniami grzbietów a głęboko wcinającymi się dolinami rzek górskich o stromych stokach i licznych wodospadach. Osobliwością zaś są licznie …

Wyżyna Kielecko-Sandomierska

Wyżyna Kielecko-Sandomierska w środkowej swej części przechodzi w stary górotwór — Góry Świętokrzyskie. Najwyższym pasmem są Łysogóry (ze szczytem Łysica 612 m), którym pierwotny krajobraz nadają gołoborza, czyli rumowiska twardych kwarcytów. Szczytowe partie grzbietu porasta Puszcza Jodłowa będąca częścią Świętokrzyskiego …

Wyzyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana jest ze skał wapiennych. Osobliwością wyżyny są liczne ostańce, sterczące samotnie na wyrównanej powierzchni oraz rumowiska skalne, wyglądające jak ruiny zamków. Wszystko to tworzy niezwykły krajobraz. Najatrakcyjniejszą część wyżyny stanowi Ojcowski Park Narodowy. Niecka Nidziańska (300 m) …

Wyżyny środkowopolskie

Wyżyny środkowopolskie dzielimy na Wyżynę Małopolską i Lubelską. Wyżyna Małopolska — najbardziej urozmaicona ze wszystkich krain Polski — stanowi samodzielną jednostkę, w skład której wchodzą 4 mniejsze: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska i Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Wyżyna Śląska charakteryzuje się …

Niziny Środkowe

Niziny środkowe, tzw. Kraina Wielkich Dolin, stanowi jakby wklęsłą bruzdę rozpościerającą się między pasem pojezierzy a pasem starych gór i wyżyn. Niziny zajmują prawie połowę powierzchni ziem polskich (ok. 48%). Rzeźba tej krainy ukształtowana została na skutek działalności lądolodu skandynawskiego …

Pojezierza Polski

gizyckoPojezierza zajmują pas szerokości od 40 do 90 km, obejmujący łącznie ponad 20% powierzchni kraju. Dolina dolnej Wisły dzieli ten pas na Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie. Krajobraz pojezierzy jest wyjątkowo urozmaicony dzięki bogactwu trzech głównych elementów krajobrazowych: wzgórz, jezior, …

Wybrzeże Polski

Wybrzeże polskie posiada na ogół wyrównaną linię brzegową i ma tylko dwie zatoki: Pomorską na zachodzie i Gdańską na wschodzie. Długość całej linii brzegowej łącznie z zalewami Szczecińskim i Wiślanym oraz półwyspem Hel wynosi 694 km. Zatokę Pomorską oddzielają od …

Zapory – ciekawe obiekty

Ciekawymi obiektami są również liczne zapory i sztuczne zbiorniki wodne, jak np. w Rożnowie, Goczałkowicach, Koronowie, Solinie, Zegrzu koło Włocławka, Sulejowa, będące świadectwem nowoczesnej myśli ujarzmiania przyrody dla potrzeb gospodarki. Powstałe sztuczne zalewy śą atrakcyjnymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi. Lista obiektów, osobliwości, …