Szlak turystyki wodnej Doliny Dolnej Wisły

Szlak turystyki wodnej Doliny Dolnej Wisły. Dolinę Dolnej Wisły można podziwiać wykorzystując szlak turystyki wodnej, który wiedzie od wsi Rusinowo (92,6 km od ujścia). Płynąc z biegiem rzeki malowniczo przełamującej się przez Pojezierze Kaszubskie i Iławskie, można podziwiać jej dolinę …

Największe miasto Doliny Dolnej Wisły

Największe miasto Doliny Dolnej Wisły. Największym miastem Doliny Dolnej Wisły jest ponad 100-tysięczny Grudziądz – lokalny węzeł komunikacyjny, ośrodek przemysłowy (zakłady przemysłu maszynowego, gumowego, metalowego, drzewnego i spożywczego) i kulturalny z Centrum Kultury, teatrem, biblioteką miejską, klubem „Akcent” i muzeum. …

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. W jego skład wchodzi fragment Borów Tucholskich i Doliny Dolnej Wisły, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy łąk, starorzeczy, lasów łęgowych, stromych zboczy, …

Gleby i roślinność w Dolinie Dolnej Wisły

Gleby i roślinność w Dolinie Dolnej Wisły. Dolina Dolnej Wisły jest wypełniona glebami napływowymi – madami. Otaczające ją skarpy to zniszczone moreny, na których rozwinęły się głównie gleby brunatne i bielicowe. Zróżnicowanie ziem i stosunkowo mała ilość opadów umożliwiły powstanie …

Budowa Doliny Dolnej Wisły

Budowa Doliny Dolnej Wisły. Bryły martwego lodu wytapiały się, tworząc malownicze jeziora (np. Rudnickie na południe od Grudziądza). Część z nich do dziś całkowicie zarosła, a pozostałością są lokalne niewielkie złoża torfu. Dolina Dolnej Wisły położona jest w miejscu, gdzie …

Geneza powstania Doliny Dolnej Wisły

Geneza powstania Doliny Dolnej Wisły.W plejstocenie w miejscu dzisiejszej Doliny Kwidzyńskiej rozciągał się jeden z jęzorów lądolodu. W miarę ocieplania się klimatu lodowiec zaczął topnieć, a wody, które z niego wypływały, utworzyły Pradolinę Toruńsko-Eberswakldzką. Prawisła częściowo ją wykorzystywała i początkowo …

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły. W kierunku północnym Dolina Dolnej Wisły rozszerza się koliście nawet do 15 km i przechodzi w Kotlinę Grudziądzką, pośrodku której wznoszą się pojedyncze kępy wysoczyznowe: na prawym brzegu 78-metrowa Kępa Strzemięcińska i 86-metrowa Forteczna, na lewym – …

Kościoły Świętej Trójcy, pałac Schonbrunn

Kościoły Świętej Trójcy, pałac Schonbrunn. W XVII w. powstały pierwsze kościoły barokowe pod wpływem włoskim, jednak pełny rozkwit wiedeńskiego baroku nastąpił na przełomie XVII i VIII w., kiedy zaczęto odbudowywać miasto po oblężeniu tureckim. Główne zabytki z tego okresu to …

Echo przeszłości – liczne zabytki Wiednia

Echo przeszłości – liczne zabytki Wiednia. Wielowiekowej historii miasto zawdzięcza ogromną liczbę zabytków. Centrum stanowi dawny, średniowieczny Wiedeń, okolony Kanałem Dunajskim i szerokim pasem obwodnicy. Większość zabytków znajduje się w tzw. mieście wewnętrznym. Zachował się tu dawny układ placów i …