Ziemia Krakowska

Obszar regionu, bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, obejmuje części trzech wielkich jednostek fizjograficznych: Wyżyny Małopolskiej, Kotlin Podkarpackich i Karpat.
W skład Wyżyny Małopolskiej wchodzi Wyżyna (Jura) Krakowsko — Częstochowska, zbudowana ze skał wapiennych, której połowa obszaru znajduje się w …

Beskid Śląski

Beskid Śląski rejon o atrakcyjnych walorach turystycznych tzw. „Zielony Śląsk” w skład którego wchodzą pasma: Baraniej Góry i Czantorii — będące terenami wypoczynkowymi mieszkańców Górnego Śląska. U stóp Beskidu Śląskiego leży Bielsko Biała — miasto wojewódzkie — ośrodek krajoznawczy, centrum …

Częstochowa

Wyżyna Częstochowska — rejon o wybitnych walorach krajoznawczych, obejmujący obszar Wyżyny Częstochowskiej, którego główną atrakcję stanowi „Szlak Orlich Gniazd”. Jest to malownicza trasa wśród skal wapiennych oraz ruin zamków wznoszących się na nich niczym orle gniazda. Szlak ten ciągnie się …

Zabrze

Zabrze — jeden z największych ośrodków górnictwa w Polsce oraz przemysłu ciężkiego (huty i zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, metalurgicznego).
Przywilej górniczy Zabrze otrzymało w 1548 r. Pierwsza kopalnia powstała w 1790 r. Liczne strajki robotników walczących o swe prawa z …

Gliwice

Gliwice — ośrodek przemysłowy (zakłady chemiczne, kopalnie), naukowy (instytuty naukowe — chemiczny, hutniczy, ochrony roślin, Politechnika Śląska) oraz kulturalny. W Gliwicach jest również port na Kanale Gliwickim, który łączy miasto z Odrą. Jedno z najstarszych (XIII w.) i najładniejszych (30% …

Bytom

Bytom — jedno z siedmiu największych miast GOP-u — stanowi duży ośrodek górnictwa i przemysłu (liczne kopalnie węgla, huty, zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, energetycznego), szczyci się również Operą Śląską oraz Muzeum Górnośląskim z bogatymi zbiorami grafiki, plastyki i malarstwa.
Bytom …

Chorzów

Chorzów — miasto licznych kopalń, hut, zakładów przemysłowych (fabryka wagonów tramwajowych i konstrukcji stalowych). Z dzielnicą — Chorzów Stary, związana jest najstarsza wzmianka o śląskim kopalnictwie (XII w.). Prawa miejskie Chorzów otrzymał w 1868 r. W 1871 r. zorganizowany strajk …

Katowice

Górnośląski Okręg Przemysłowy — rejon o specyficznych, atrakcyjnych walorach krajoznawczych. Obszar skoncentrowanej produkcji przemysłowej zgrupowanej w dziesiątkach kopalń, hut, zakładów chemicznych, budowy maszyn, jak też obszar rozległej aglomeracji miejskiej — jednej z większych w Europie.

Rejon ten jest jednym z …

Górny Śląsk

Obszar regionu wchodzi w skład kilku jednostek fizjograficznych i charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni.
W części północnej i środkowej, w obrębie Wyżyny Małopolskiej, występuje Wyżyna Śląska i północno-zachodnia część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej .
W części południowej Wyżyny Śląskiej zwraca …

Góra św. Anny

Góra św. Anny — kulminacyjny punkt (400 m) wzniesienia grzbietu Chełm w zachodniej części Wyżyny Śląskiej — jest symbolem bohaterstwa ludu śląskiego.

Dla upamiętnienia walk o Górę św. Anny w czasie powstań śląskich w 1919—1921 r. wzniesiono u stóp góry …