Region Ziemi Łódzkiej

Obszar regionu usytuowany jest w centralnej części kraju. Obejmuje Wyżynę Łódzką, pd.-zach. partie Niziny Mazowieckiej, pd. część Niziny Kujawskiej i zach. część Wyżyny Małopolskiej. Obszar ten jest pokryty osadami polodowcowymi z okresu zlodowacenia środkowo-polskiego. Obszar północny — rozległa, monotonna równina …