Sahara XXI wieku

img17 (3)Kiedy na Saharze pojawiły się sztucznie wytyczone granice państw i nowe drogi, handel karawanowy zaczął się załamywać, spadło też pogłowie wielbłądów. Zostały zerwane tradycyjne więzy gospodarcze, co doprowadziło do upadku wielu oaz. Coraz mniej opłacalna staje się uprawa roślin, ponieważ …

Ludność Sahary

 

img16 (2)Wielkość oazy określa się na podstawie liczby palm daktylowych, które w niej rosną, np. w oazie Duz w Tunezji jest ich kilkaset tysięcy i mieszka tam ponad 15 tys. ludzi. Zycie ludzi na Saharze skupia się wyłącznie w oazach …

Woda na Saharze

img15 (3)Woda na Saharze może występować pod powierzchnią ziemi, w tzw. basenach artezyjskich, lub tam, gdzie zagłębienia terenu sięgają do wód gruntowych. Na południowo-zachodniej granicy Sahary płynie Niger, wschodnią część pustyni przecina Nil. Tylko te dwie większe rzeki płyną przez cały …

Zwierzęta Sahary

img14 (2)Dromader, wielbłąd jednogarbny, został udomowiony mniej więcej 6000 lat temu. Jest to zwierzę idealnie przystosowane do ekstremalnych warunków panujących na Saharze. Przed wyruszeniem na wędrówkę może wypić jednorazowo ilość wody równoważną po nad jednej trzeciej masy jego ciała. Przy braku …

Roślinnosć Sahary

img13 (3)Na Saharze występuje około 1200 gatunków roślin, wiele zwierząt, w tym 29 gatunków ptaków. Podstawą przeżycia w surowych warunkach jest przystosowanie się do oszczędnego gospodarowania wodą, ochrona przed upałem w ciągu dnia i chłodem w nocy. Jednym z najciekawszych gatunków …

Klimat na Saharze

img12 (3)Klimat na Saharze określany jest jako zwrotnikowy, wybitnie lub skrajnie suchy. Średnia roczna suma opadów waha się od kilku do 150-160 mm. Deszcze padają nieregularnie, najczęściej w postaci krótkiej, gwałtownej ulewy. Latem możemy spodziewać się temperatur 33-38°C, zimą 9-12°C. W …

Formy Eoliczne

img11 (3)Na pustyni, w zależności od siły, wiatr przesuwa, toczy, podrzuca i unosi drobne cząstki skalne. Może niszczyć i budować formy skalne. Deflacja (wywiewanie) doprowadza do powstania rynien i niecek deflacyjnych. Niesiony wiatrem piach żłobi, szlifuje, ściera i poleruje powierzchnie skalne. …

Sahara

img10 (4)Sahara powstała na ogromnej platformie skał prekambryjskich, które przez ostatnie kilkaset milionów lat zostały przykryte grubą warstwą (3000-5000 m) skał osadowych. Obecnie większą cześć pustyni stanowią obszary wyżynne. Na północy i zachodzie występują nieliczne niziny i depresje. Krajobraz Sahary jest …

Krainy Afryki

Krainy afryki

Za północnym pasem przybrzeżnym wiążącym się pod względem krajobrazowym z Europą Południową oraz Azją Zachodnią, poczynając od Sahary, rozciąga się trudno dostępne wnętrze kontynentu. Nad pustynnymi płytami wznoszą się ogromne masywy górskie – Ahaggar, Adrar des Iforas, Air

Krajobrazy naturalne Afryki

Afryka to jeden z najbardziej tajemniczych i malowniczych kontynentów. Jej oblicze charakteryzują jednostajne płaskowyże bezkresne obszary o jednakowym klimacie i roślinności. Rzeki osiągają znaczne długości, a ich nierówny bieg przerywają liczne progi i wodospady. Olbrzymie obszary są zajęte przez malaryczne …