Pomiar światła w aparacie

pomiar swiatlaWiększość aparatów jest wyposażona w mikroprocesor, umożliwiający automatyczne ustawienie najważniejszych parametrów pracy urządzenia – np. czas otwarcia migawki, wielkość przesłony. Możemy też wybrać jeden z „programów tematycznych’- czyli zestaw parametrów dobranych do rodzaju fotografii (np. portret, sport, zdjęcia nocne).

Opcja …

Lustrzanka analogowa

lustrzankaLustrzanki zawdzięczają swą nazwę sposobowi działania. Światło wpadające przez obiektyw odbija się w lustrze i – po przejściu przez pryzmat – trafia do wizjera. W momencie robienia zdjęcia lustro podnosi się, wpuszcza światło z obiektywu i kieruje je prosto na …

Zapory – ciekawe obiekty

Ciekawymi obiektami są również liczne zapory i sztuczne zbiorniki wodne, jak np. w Rożnowie, Goczałkowicach, Koronowie, Solinie, Zegrzu koło Włocławka, Sulejowa, będące świadectwem nowoczesnej myśli ujarzmiania przyrody dla potrzeb gospodarki. Powstałe sztuczne zalewy śą atrakcyjnymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi. Lista obiektów, osobliwości, …

Obiekty kulturalne

Udostępniono również zwiedzającym przodujące gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne, hodowle koni, jak np. stadninę koni w Janowie Lubelskim, w Białym Borze, w Starogardzie, Kwidzyniu. Rozbudowie przemysłu towarzyszył równoległy rozwój miast. Powstawały obiekty kulturalne i wypoczynkowe, których poznanie stanowi cel zainteresowań turystów. …

Budownictwo ludowe

Z zabytkami budownictwa ludowego spotkać się można w organizowanych w tym celu muzeach na wolnym powietrzu — parkach etnograficznych — ukazujących kulturę pewnego regionu w warunkach naturalnych, czyli skansenach. W Polsce ważniejsze skanseny znajdują się m. in. w Sanoku — …

Twórczość ludowa

Twórczość ludowa, zwana folklorem, obejmuje nie tylko dobra materialne, ale także twórczość w zakresie literatury (przysłowia, podania, legendy, baśnie i pieśni) i sztuki (muzyka, rzeźba, ceramika, hafty, wycinanki). Pod pojęciem tym rozumiemy również zwyczaje i wiedzę ludową. Szczególnym zainteresowaniem turystów …

Ośrodki kultury ludowej

Ośrodki tradycyjnej kultury ludowej. Tradycje kultury ludowej są bardzo bogate i zróżnicowane. Na obszarze całego kraju występują liczne grupy etniczne, które wykształciły odrębną kulturę, obyczaje, język (gwarę ludową), oparte na tradycjach historycznych. Atrakcyjność turystyczna tradycyjnej kultury ludowej polega przede wszystkim …

Miejsca martrologii

Wykaz miejsc pamięci narodowej: Ziemia Gdańska — Gdańsk – Pomnik Bohaterów Westerplatte, — Gdynia (Kępa Redłowska) — cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich oraz Pomnik Wdzięczności, Jjjl — Sztutowo — muzeum martyrologii oraz Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie d. obozu …

Rada Ochrony Pomników Walki

Funkcje te spełnia Rada Ochrony Pomników Wałki i Męczeństwa, powołana ustawą sejmową z dnia 2 VII 1947 r. Program działania Rady obejmuje: ¦ opracowanie pełnej ewidencji miejsc walki i męczeństwa oraz ich weryfikację, ¦ uporządkowanie i upamiętnienie zweryfikowanych miejsc, ¦ …

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsca pamięci narodowej to miejsca bitew, walk o narodowe i społeczne wyzwolenie, i męczeństwa. Na specjalną uwagę turystów zasługują miejsca i obiekty związane z bohaterską przeszłością narodu polskiego, a więc pola bitew, walk powstańczych i partyzanckich, obozy zagłady, miejsca straceń. …